Kategorie sklepu


Artykuły

Wybierz dział

Dane kontaktowe
Odzież dla pupila
więcej »
Zaloguj się

nie pamiętam hasła!
zarejestruj się


Pokaż wszystkie marki

Polityka prywatności sklepu Odzież dla pupila

Informacja do umieszczenia na stronie

1. Administratorem Państwa danych  osobowych jest ABC-MEDI  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomsku, zarejestrowaną pod adresem ulicy Leszka Czarnego 13/50

2. Cel przetwarzania - przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:
* zakładania i zarządzania Państwa  kontem oraz zapewnienia obsługi Państwa konta,
* obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,
* realizacji czynności w ramach umowy sprzedaży,
* obsługi reklamacji, w przypadku gdy złożą Państwo taką reklamację,
* kontaktowania się, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ABC-MEDI Spółka z o.o., czyli administratora Państwa danych osobowych, którym jest:
* prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych,
* zapewnienie obsługi usług płatniczych,
* zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczną,
* organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych,
* windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych,
* przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

3. Podanie przez Państwa danych jest warunkiem koniecznym , aby móc zawrzeć i wykonać umowę sprzedaży zawartą z Państwem, a tym samym świadczyć Państwu usługę.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy sprzedaży.

4. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

5. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Państwa dane przekazujemy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe oraz  wykonują usługi pocztowe i kurierskie.

7. Okres przechowywania - przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

* dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy sprzedaży,

* wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności          podatkowych i rachunkowych,

* zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

 

* statystycznych i archiwizacyjnych.


 

Politykę prywatności stworzyliśmy dla Ciebie aby dać Tobie gwarancję bezpiecznego korzystania z naszego sklepu. Podstawową zasadą Polityki Prywatności jest to, że nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim jakichkolwiek danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników sklepu http://odziez-dla-pupila.eshopping24.eu/


Dane Osobowe

W czasie korzystania ze sklepu http://odziez-dla-pupila.eshopping24.eu/ poproszony zostaniesz o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w szczególności:

imię i nazwisko

adres dostawy/ zamieszkania

adres e-mail

telefon.

W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.


Informacje dodatkowe

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania dodatkowych informacji osobom, których dane kontaktowe posiadamy dzięki działalności związanej ze sklepemhttp://odziez-dla-pupila.eshopping24.eu/. Dotyczy to wiadomości odnoszących się bezpośrednio do sklepu http://odziez-dla-pupila.eshopping24.eu/ (np. zmiany, wewnętrzne promocje, zmiany oferty) oraz niekomercyjnych listów (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.)


Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe (takie jak Imię, Nazwisko, adres e-mail) podane przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, produktów, innych materiałów związanych ze sklepem abcmedi.bazarek.pl oraz abcmedi.eshopping24.eu są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Nie mamy możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.


Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary sklepu abcmedi.bazarek.pl oraz abcmedi.eshopping24.eu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.


Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach sklepu lub w e-mailach.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Sklep http://odziez-dla-pupila.eshopping24.eu/ oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę. Wprawdzie przykładamy sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny.


Czytając, przeglądając czy używając sklep internetowy http://odziez-dla-pupila.eshopping24.eu/ akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności. Jako właściciel sklepu http://odziez-dla-pupila.eshopping24.eu/zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób sklep http://odziez-dla-pupila.eshopping24.eu/ obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników sklepu http://odziez-dla-pupila.eshopping24.eu/.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj sklepuhttp://odziez-dla-pupila.eshopping24.eu/

 


Komu przekazujemy Państwa dane?

Jako sklep internetowy prowadzący sprzedaż towarów przez internet, z którego Państwo korzystają, musimy przekazywać standardowe informacje podane przez Państwa w celu realizacji zamówienia.

Oprócz tego, Państwa dane przekazujemy upoważnionym przez nas jako ADO podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej umowy. W szczególności są to podmioty informatyczne, kadrowe, księgowe, drukujące faktury, z którymi zawarliśmy stosowne umowy. Są to np.:

  1. Podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne i sieć telekomunikacyjną oraz wspierające nas w wykonywaniu usług telekomunikacyjnych lub innych zamówionych przez Państwa na naszej platformie;
  2. Podmioty pośredniczące w sprzedaży naszych usług lub organizacji kampanii marketingowych;
  3. Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową lub rachunkową;
  4. Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
  5. Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu np. dokonania zwrotów na Państwa rzecz;
  6. Podmioty nabywające wierzytelności (w celu obrony naszych roszczeń z tytułu umowy);

 

Nie zamierzamy przekazywać danych do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowych. Kwestie przekazywania danych do podmiotów umożliwiających realizację usług telekomunikacyjnych w zgodności z ustawą Prawo Telekomunikacyjne, wyjaśnia Regulamin FCN (dostępny w wersji 4.0 i 3.09 na stronie fcn.pl/dokumenty).

 

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

 

Jako ADO użytkowników sklepu internetowego działającego pod adresemhttp://odziez-dla-pupila.eshopping24.eu/ informujemy, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1).

 

Innymi słowy, jako ADO będziemy przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez nas lub odbiorców danych, a w szczególności marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez czas świadczenia usług telekomunikacyjnych, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z usługami, z których Pan lub Pani korzysta oraz wynikający z przepisów prawa podatkowego.

Zawierając z nami umowę (m. in. poprzez rejestrację konta) będą Państwo proszeni o wyrażenie zgody na wykorzystywanie swoich danych w określonym przez daną zgodę celu.

 

Pamiętaj - Szanujemy Twoją Prywatność.